Biblio Wiki
Advertisement

Monografie[]

  • Dějiny Slezska v datech. Praha : Libri, 2004.
  • Slezsko. Praha : Libri, 2005.

Periodika[]

  • K úloze těšínských vévodů u dvora Karla IV. (Vladislav Těšínský). Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1995, čís. 2, s. 72-78.
Advertisement